Tujin krasnik


Lamprodila (Palmar) festiva

Tujin krasnik je štetnik koji napada prvenstveno tuje, ali napada i druge četinare. Invazivni je štetnik koji ima veliki štetni utjecaj na stabla. S obzirom na to da tuja ima u gradovima na raznim lokacijama (parkovi, drvoredi, groblja, privatne ograde…) dolazi do značajnog narušavanja urbanog parkovnog krajolika. Najčešće napadaju zdrava stabla debljine 2-10 cm. Ličinke buše rupe u deblu i granama. Razvijaju se u bazi grana i debla radeći potkorne galerije koje utječu na provodno tkivo stabla. Te su galerije zavijene i široke. Nakon prezimljavanja ličinke rade još veće tunele i galerije što dovodi do sušenja grana pa i cijelog stabla. Krajem 3-eg i početkom 4-og mjeseca se kukulje u ksilemu ili u debeloj kori, a odrasli oblici se pojavljuju od 5-og do 8-og mjeseca. Životni ciklus tujinog krasnika traje dvije godine, ali ponekad može trajati i tri godine



Simptomi napada kraasnika su sušenje grana sa klorotičnim smeđe-crvenim lišćem, curenje smole, pucanje i nadizanje kore. Napada najčešće vrste iz roda Thuja, Chamaecyparis, Juniperus i Cupressus.