Mrežasta stjenica hrasta


Hrastova stjenica (Corythucha arcuata)

Kao posljedica globalizacije, strane invazivne vrste imaju vrlo važan, često štetan utjecaj na bioraznolikost i funkcioniranje ekosistema.

Hrastova se stjenica vrlo lako prepoznaje, veličine je do 4 mm i ima karakteristična mliječno-bijela krila sa promijenjivim smeđim obojenjima. Odrasli oblici i nimfe hrane se na naličju lista drveta domaćina, stvarajući bezbroj karakterističnih crnih točaka dok se na licu lista uočava klorotična diskoloracija. Ima do tri generacije godišnje koje se međusobno preklapaju pa se na listu mogu naći jaja, nimfe i odrasle jedinke. Odrasle jedinke prezimljuju u otpalom lišću i u pukotinama u kori. U slučaju jakog napada može doći do defolijacije čime se povećava osjetljivost domaćina na druge štetnike i bolesti. Hrastova stjenica ima visoki reproduktivni (3 generacije godišnje) i visoki potencijal širenja jer nema prirodnih neprijatelja. S obzirom na to da je hrastova stjenica vrlo lagana, širi se pomoću vjetra koji je prenosi i pomoću transporta (kamioni, automobili…).