Zaštita ukrasnih palmi i drveća

Ukrasno je bilje tijekom vjekovnog razvoja ljudskih naselja i kulture stanovanja postalo nezaobilazan element, posebice u modernim urbanim sredinama gdje ukrasno bilje predstavlja svojevrstan dodir s prirodom. Posebno mjesto u širokom spektru ukrasnog bilja zauzimaju stablašice, ukrasno grmlje te ukrasne palme koji zbog svojeg dugog životnog vijeka i prepoznatljivih habitusa predstavljaju visoku sentimentalnu vrijednost za lokalnu zajednicu. Nažalost, kao i sve biljne vrste i ukrasno drveće i palme podložni su štetnim utjecajima biljnih nametnika, a zaštita u područjima ljudskih naselja je vrlo zahtjevna jer primjenjene mjere ne smiju imati štetnih utjecaja na zdravlje ljudi, kućnih ljubimaca te ostalih neciljanih organizama. Za potrebe zaštite u takvim uvjetima razvijene su specifične metode primjene koje omogućavaju maksimalnu sigurnost. Jedna od tih metoda je injektiranje sredstava za zaštitu bilja pod koru odnosno u deblo.Zaštita ukrasnih palmi i drveća

Kontaktirajte nas