Mjera 16.1.2


Naziv projekta: Primjena inovativnih metoda praćenja, prognoze i suzbijanja štetočinja u svrhu unaprjeđenja ratarske proizvodnje na području Sjeverozapadne Hrvatske

Korisnici projekta: ovaj projekt se provodi u okviru partnerstva sklopljenog u okviru mjere 16.1.1. između tvrtke Agrobiotest d.o.o, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Maria Habijanca, Tomislava Tomieka, Miroslava Tomieka te poljoprivrednog obrta Vedrana Štefanca. Agrobiotest d.o.o. odgovorna je osoba projekta te glavni izvođač provedbe poljskih pokusa. Ostali partneri također sudjeluju u provedbi projekta ustupanjem poljoprivrednih površina te pripremom istih za izvođenje poljskih pokusa

Opis projekta: Poznato je kako mikro i makroklimatski uvjeti imaju presudan utjecaj na rasprostranjenost i dinamiku pojave pojedinih štetnih organizama koji prate poljoprivrednu proizvodnju. Promjenu klimatskih uvjeta redovito slijedi i izvjestan stupanj promjene unutar biocenoza agroekosistema što se ponajprije ogleda u pojavama novih štetočinja odnosno promjena u važnosti pojedinih, već prisutnih vrsta štetočinja. Takve promjene uzrokuju potrebu za prilagodbe dotadašnjih ustaljenih zahvata zaštite od štetočinja.

Mjerom 16.1.2. financiraju se poljska istraživanja koja provode partneri na projektu

Ciljevi:

  • istražiti u praktičnim uvjetima primjenu prognostičkih modela pojave bolesti na ozimoj pšenici, ozimom ječmu i šećernoj repi,
  • ispitati primjenjivost biološkog suzbijanja kukuruznog moljca uz upotrebu dronova za distribuciju parazitskih osica,
  • ispitati koji sortiment ozime pšenice, ozimog ječma, uljane repice, kukuruza, suncokreta i soje najbolje odgovara proizvodnim uvjetima Sjeverozapadne Hrvatske,
  • ispitati s kojim međurednim razmakom soja postiže najbolje prinose na području Sjeverozapadne Hrvatske,
  • istražiti dinamiku pojave i vrste štetočinja na ozimoj pšenici, ozimom ječmu, uljanoj repici, kukuruzu, suncokretu, soji i šećernoj repi.

Svrha istraživanja:
Povećati učinkovitost proizvodnje ratarskih kultura na području Sjeverozapadne Hrvatske povećanjem efikasnosti primjene mjera zaštite protiv štetočinja, odabirom optimalnog sortimenta te smanjiti primjenu kemijskih sredstava u zaštiti bilja optimiziranjem rokova primjene te uvođenjem alternativnih, bioloških metoda borbe protiv štetnika.

Ukupna vrijednost projekta: 1.352.376,46 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.07.2020. – 30.06.2023.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u okviru Programa ruralnog razvoja RH, tip operacije 16.1.2. „Operativne skupine“

Kontakt osoba: Lucija Jantolek

GSM: +385 099 251 1006

E-mail: lucija.jantolek@agrobiotest.hr