EU projekti


Naziv projekta: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

Korisnik: Agrobiotest d.o.o.

Opis projekta:

Svrha projekta je nabavka i aktivacija informacijsko-komunikacijske opreme i pripadajućih računalnih programa čime će se značajno unaprijediti poslovni procesi i poslovanjae tvrtke, podići kvaliteta istraživačko-razvojnih i savjetodavnih usluga, povećati istraživačko-razvojni kapaciteti, povećati konkurentnost i poboljšati učinkovitost internih procesa.

U okviru ovog projekta tvrtka Agrobiotest d.o.o. je nabavila 3 prijenosna računala sa ugrađenim operativnim sustavom Windows 10, tri tableta Panasonic ToughPad, laserski pisač, 6 paketa Microsoft Office 2016 te poslovni softver za upravljanje poslovnim procesima.

Ukupna vrijednost projekta: 155.862,20 HRK

EU sufinanciranje projekta: 116.740,78 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01. 06. 2020 – 01. 11. 2020.

Projekt financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija

Kontakt osoba: Damir Ivačić, direktor poslovanja tvrtke Agrobiotest d.o.o.

Mob: 091 277 63 77

e-mail: damir.ivacic@agrobiotest.hr

Naziv projekta: Primjena inovativnih metoda praćenja, prognoze i suzbijanja štetočinja u svrhu unaprjeđenja ratarske proizvodnje na području Sjeverozapadne Hrvatske

Opis projekta: Poznato je kako mikro i makroklimatski uvjeti imaju presudan utjecaj na rasprostranjenost i dinamiku pojave pojedinih štetnih organizama koji prate poljoprivrednu proizvodnju. Promjenu klimatskih uvjeta redovito slijedi i izvjestan stupanj promjene unutar biocenoza agroekosistema što se ponajprije ogleda u pojavama novih štetočinja odnosno promjena u važnosti pojedinih, već prisutnih vrsta štetočinja. Takve promjene uzrokuju potrebu za prilagodbe dotadašnjih ustaljenih zahvata zaštite od štetočinja.

 

Ciljevi:

– istražiti u praktičnim uvjetima primjenu prognostičkih modela pojave bolesti na ozimoj pšenici, ozimom ječmu i šećernoj repi,

– ispitati primjenjivost biološkog suzbijanja kukuruznog moljca uz upotrebu dronova za distribuciju parazitskih osica,

– ispitati koji sortiment ozime pšenice, ozimog ječma, uljane repice, kukuruza, suncokreta i soje najbolje odgovara proizvodnim uvjetima Sjeverozapadne Hrvatske,

– Ispitati s kojim međurednim razmakom soja postiže najbolje prinose na području Sjeverozapadne Hrvatske,

– istražiti dinamiku pojave i vrste štetočinja na ozimoj pšenici, ozimom ječmu, uljanoj repici, kukuruzu, suncokretu, soji i šećernoj repi.

 

Svrha istraživanja:

Povećati učinkovitost proizvodnje ratarskih kultura na području Sjeverozapadne Hrvatske povećanjem efikasnosti primjene mjera zaštite protiv štetočinja, odabirom optimalnog sortimenta te smanjiti primjenu kemijskih sredstava u zaštiti bilja optimiziranjem rokova primjene te uvođenjem alternativnih, bioloških metoda borbe protiv štetnika.

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u okviru Programa ruralnog razvoja RH, tip operacije 16.1.2. „Operativne skupine“

Kontakt osoba: Damir Ivačić, direktor poslovanja tvrtke Agrobiotest d.o.o.

Kontakt: 091 277 63 77

E-mail: damir.ivacic@agrobiotest.hr