Edukacija za determinaciju kukaca iz roda Oulema

Edukacija za determinaciju kukaca iz roda Oulema

Prošli mjesec naši djelatnici sudjelovili su na seminaru pod naslovom Tehnike izoliranja i prepariranja genitalija kornjaša i njihova upotreba u morfološkoj identifikaciji vrsta. Edukacija se odvijala pod vodstvom dr.sc. Lucije Šerić Jelaska i Lare Ivanković Tatalović, mag.oecol. u praktikumu na zavodu za zoologiju Biološkog odsjeka PMF-a u Zagrebu.

Seminar je služio za educiranje o determinaciji vrsta iz roda Oulema. Kako će tvrtka Agrobiotest u suradnji s tvrtkom Syngenta u sklopu IRM projekata od ove godine provoditi testiranja, između ostalog, i crvenog žitnog balca (Oulema melanopus) na rezistentnost, iskazala se potreba za ovom radionicom.

U Hrvatskoj se pojavljuje više vrsta iz roda Oulema. U poljoprivrednoj proizvodnji najviše problema zadaje vrsta Oulema melanopus. No osim te vrste, pojavljuju se i druge koje su joj vrlo slične. Kako ih razlikovati, naučili smo na radionici.