Edukacija za determinaciju kukaca iz roda Oulema

Edukacija za determinaciju kukaca iz roda Oulema

Prošli mjesec naši djelatnici sudjelovili su na seminaru pod naslovom Tehnike izoliranja i prepariranja genitalija kornjaša i njihova upotreba u morfološkoj identifikaciji vrsta. Edukacija se odvijala pod vodstvom dr.sc. Lucije Šerić Jelaska i Lare Ivanković Tatalović, mag.oecol. u praktikumu na zavodu za zoologiju Biološkog odsjeka PMF-a u Zagrebu. Seminar je služio za educiranje o determinaciji…