Seminar biljne zaštite, Opatija 2020.

Seminar biljne zaštite, Opatija 2020.

Tvrtka Agrobiotest d.o.o. sudjelovala je na tradicionalnom 64. seminaru biljne zaštite održanom u Opatiji od 4. do 7. veljače 2020. godine. Uz prisustvovanje predavanjima, Agrobiotest d.o.o se predstavio i kroz rezultate pokusa prijašnjih godina i kao logistička potpora u prikupljanju informacija za znanstvene radove naših klijenata i kolega. Naš kolega Hrvoje Sambolek zajedno sa kolegicom Renatom Dejanović iz tvrtke Bayer d.o.o. predstavili su zajednički projekt na poster sekciji pod nazivom; Integrirano suzbijanje korova (IWM platforma) – prva godina projekta, iskustva i rezultati te predstavili rezultate rada, USMJERENA PRIMJENA HERBICIDA U USJEVU KUKURUZA – PRILOG SMANJENJU UNOSA HERBICIDA U OKOLIŠ grupe autora; Valentina Šoštarčić, Josip Lakić, Renata Dejanović, Fani Bogat, Maja Šćepanović.

Kolege Slavko Radiković i Damir Ivačić sudjelovali su, pod vodstvom kolegice Zrinke Vidaković iz tvrtke Bayer d.o.o., u predstavljanju rada; Kupusni štitasti moljac – strategija suzbijanja kroz rezultate pokusa i iskustva dok je kolega Boris Arko zajedno sa kolegama Zrinkom Vidaković, Željkicom Oštrkapa-Međurečan i Mariom Bjelišem, sakupljao podatke za rad; Metoda masovnog ulova kao alternativa ili pomoć u suzbijanju problematičnih štetnika u voćarstvu.