O nama

Agrobiotest d.o.o. je tvrtka osnovana 2013.g. sa sjedištem u Koprivnici (Sjeverozapadna Hrvatska). Glavna djelatnost je vezana uz eksperimentalni rad u poljoprivredi, najviše kao poljski pokusi za ispitivanje djelotvornosti sredstava za zaštitu bilja. Razvojem tvrtke, djelatnost se proširila i na eksperimentalni rad na sortama/hibridima poljoprivrednih kultura, te konzultantsko - tehničku podršku za poljoprivredne proizvođače.

Od 2014. tvrtka posjeduje GEP certifikat za obavljanje djelatnosti ispitivanja efikasnosti sredstava za zaštitu bilja. Tvrtka Agrobiotest d.o.o. provodi ispitivanja efikasnosti sredstava za zaštitu bilja u regulatornoj zoni jug, u dvije EPPO zone; EPPO zoni jugoistok i Mediternskoj EPPO zoni. Tvrtka Agorbiotest zapošljava u stalnom radnom odnosu 7 eksperata.

Uz to tvrtka Agrobiotest ima razvijenu široku vanjsku suradnju sa ekspertima iz pojedinih područja agronomske struke. Tvrtka Agrobiotest d.o.o. ima razvijenu odličnu suradnju sa poljoprivrednim proizvođačima iz različitih krajeva širom Hrvatske što je ključno za odabir optimalne lokacije za poljske pokuse. Iz te suradnje proizašla je i djelatnost konzultantsko - tehničke potpore za poljoprivredne proizvođače.

Čime se bavimo:

  • Rad na poljskim pokusima za ispitivanje efikasnosti sredstava za zaštitu bilja
  • Izrada bioloških dossiera sredstava za zaštitu bilja
  • Rad na poljskim pokusima za ispitivanje sorata/hibrida poljoprivrednih kultura
  • Projekti monitoringa štetnika, bolesti i korova
  • Stručno savjetovanje i tehnička podrška poljoprivrednih proizvođača

Tko su korisnici naših usluga:

  • Proizvođači i distributeri sredstava za zaštitu bilja
  • Širok spektar korisnika koji žele sakupiti informacije o sredstvima za zaštitu bilja (kemijskim, biotehničkim ili biološkim) u svrhu razvoja, registracije ili marketinške potpore sredstava za zaštitu bilja
  • Proizvođači i distributeri sjemena poljoprivrednih kultura – evaluacija sorata i hibrida registriranih na Europskoj sortnoj listi u svrhu kreiranja odgovarajućih preporuka za krajnje korisnike
  • Poljoprivredni proizvođači – konzultantska i ekspertna podrška koja uključuje monitoring i diagnostičku podršku, konzultantska podrška u kreiranju programa zaštite poljoprivrednih kultura, usluge kalibracije i podešavanja opreme za aplikaciju sredstava za zaštitu bilja

Naši zaposlenici

Hrvoje Sambolek, dipl. ing. agr.

Direktor

Ekspertno područje - fungicidi, herbicidi

Damir Ivačić, dipl. ing. agr.

Direktor poslovanja društva za istraživanje i razvoj

Ekspertno područje: herbicidi, insekticidi

Boris Arko, dipl. ing. agr.

Izvođač i ocjenjivač poljskih pokusa

Ekspertno područje: voćarstvo i vinogradarstvo

Miran Babić, dipl. ing. agr.

Izvođač i ocjenjivač poljskih pokusa

Ekspertno područje: kvaliteta sjemena

Slavko Radiković, ing. agr.

Izvođač i ocjenjivač poljskih pokusa

Ekspertno područje: povrćarstvo

Irena Kipke Krajačić, mag. ing. agr.

Administrator u poslovanju

Luka Čotić, mag. ing. agr.

Terenski tehničar

Gdje se nalazimo


Detalji

Ulica Matije Gupca 44A
Koprivnički Bregi
48000 Koprivnica

info@agrobiotest.hr

Kontaktirajte nas